22 602 20 80

Pn-Pt 9-19, So 10-18

Kiedyś nie było oczyszczaczy powietrza….

Ludzie żyli i mieli się dobrze. A więc może to tylko wymysł producentów sprzętu AGD, aby zarobić na nas pieniądze? Wiele takich poglądów możemy usłyszeć w dyskusjach na temat smogu. W pełni zgadzamy się, że każdy ma prawo do własnego zdania. Dzisiaj postanowiliśmy się podzielić z wami naszymi opiniami na ten temat. 

 

Czy potrzebujesz oczyszczacza powietrza?

Dyskusja na temat tego, czy smog to tylko wymysł ekologów, „dziwolągów” od ochrony środowiska i producentów sprzętu, czy może realny problem, toczy się już od kilku dobrych lat. Pierwsze przymrozki + korzystna dla smogu pogoda sprawiają, że nagle pojawia się smog. Historia powtarza się rok w rok. Jej powtarzalność jest tak oczywista, że w wielu gminach mieszkańcy oczekują na wiadomość o smogu z taką samą niecierpliwością, jak na stwierdzenie „zima zaskoczyła drogowców”.

 

Widok czarnego dymu z komina sąsiada, problemy z oddychaniem i konieczność rezygnacji ze spacerów na wolnym powietrzu sprawiają, że przypominamy sobie o problemie smogu. Usłyszeć możemy wówczas wiele opinii osób, którym jakość powietrza nie jest obojętna, że coś trzeba z tym problemem zrobić. Tak być nie może! Z drugiej strony spotykamy zwalczające te opinie głosy, że nie ma co przesadzać. Smog był zawsze. Kiedyś smog był nawet gorszy. Robienie afery z dymu unoszącego się z komina, to jest gruba przesada.

 

I tak rozpoczynają się pierwsze dyskusje związane z walką ze smogiem, które w ostateczności często doprowadzają do bardzo skrajnych emocji uczestników dyskusji… chociaż patrząc na poziom i ton wypowiedzi, często dyskusją nazwać tego nie możemy.

 

 

Dlatego my także chcielibyśmy podzielić się z wami naszą opinią dot. kwestii, które najczęściej pojawiają się w internetowych dyskusjach o smogu. Jednocześnie zaznaczamy, że każdy ma prawo do własnego zdania, a odmienność poglądów należy uszanować.

 

Brak pomiarów jakości powietrza - ostrzeżenie

To prawda.

Ale czy brak świadomości sprawi, że ludziom będzie się oddychało lżej i bezpieczniej?

Czy brak pomiarów sprawi, że powietrze będzie czystsze?

 

Uważamy, że obecne możliwości w zakresie pomiaru jakości powietrza są bardzo cenne. Dostarczają rzetelnych informacji na temat stanu zanieczyszczenia. A to, co my zrobimy z takimi informacjami to już nasza sprawa… nasza, czyli całej społeczności miasta, dzielnicy, osób odpowiedzialnych za zarządzenie miastem czy gminą… ale też nasza indywidualna – czyli właścicieli domków jednorodzinnych, właścicieli domków z romantycznym (i smrodzącym) kominkiem, rodziców dzieci cierpiących na alergie itp. Na jakość powietrza w Twoim domu masz wpływ ty sam!

Kiedyś nie było pomiarów powietrza...

 

poziom zanieczyszczeń powietrza na przestrzeni lat - ostrzeżenie

To fakt, że kilkadziesiąt lat temu nie obowiązywały tak rygorystyczne normy ochrony środowiska, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia. Wejście Polski do UE narzuciło na nasz kraj oraz naszych przedsiębiorców konieczność przestrzegania licznych obostrzeń związanych z emisją zanieczyszczeń. W niedalekiej przyszłości UE będzie jeszcze bardziej rygorystycznymi sankcjami egzekwować przestrzeganie zasad ochrony środowiska. Możemy więc mieć nadzieję na poprawę jakości powietrza w kolejnych latach. Trzeba jednak podkreślić, że zanieczyszczenia pochodzące z fabryk i dużych zakładów przemysłowych to nie główne źródła emisji szkodliwych substancji w Polsce – patrz punkt niżej.

 

Kiedyś huty i fabryki emitowały groźniejsze zanieczyszczenia....

 • Dzisiaj mamy dużo więcej regulacji prawnych w zakresie środowiska naturalnego. Mimo to, poziom zanieczyszczenia powietrza stanowi duże niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia!

 

Niska emisja gazów - ostrzeżenie

Niestety nie masz wpływu na to, czym pali w piecu Twój sąsiad. A to właśnie domowe kotły na węgiel są największym trucicielem w Polsce (ponad 50% emisji pyłów PM10 i ponad 80% emisji benzo[a]pirenu). Postępująca urbanizacja, coraz więcej domów jednorodzinnych i zabudowywanie korytarzy przewietrzania miast nowymi osiedlami potęguje problem. Ale korzystając z oczyszczacza redukującego smog masz wpływ na to, czy powietrze w Twoim domu będzie czyste. Jeżeli Twój sąsiad przez cały okres grzewczy intensywnie zatruwa powietrze obok Twojego domu, tym bardziej powinieneś zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Niestety w takiej sytuacji zalecane będzie ograniczenie czasu spędzanego na wolnym powietrzu. Natomiast możesz sprawić, że pomimo tak dużego zagrożenia dla zdrowia, Ty będziesz w stanie zapewnić czyste powietrze w Twoim domu. A to już bardzo dużo!

Kiedyś nie miałeś wpływu na zachowania swojego sąsiada…

 • ...i dalej go nie masz. Masz jednak wpływ na jakość powietrza w swoim domu!

 

Presja ze strony ekologów - ostrzeżenie

Zgadza się. Kiedyś ludzie nie sprzeciwiali się tak głośno emisji zanieczyszczeń. Z jednej strony było to spowodowane brakiem rzetelnych pomiarów jakości powietrza. Z drugiej strony nie było tak dużej świadomości dot. wpływu zanieczyszczeń na nasze zdrowie. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Dodatkowo doszła jeszcze kwestia dostępności do informacji i łatwości generowania treści w internecie za pomocą mediów społecznościowych.

 

Osoby, którym leży na sercu zdrowie swoje i ich rodziny, podnoszą głośno alarm, że tak dłużej być nie może. Czy to źle? Jeżeli zanieczyszczenia są skutkiem niedbałości ze strony pojedynczych osób albo wynikiem hiperintensywnej działalności zakładów przemysłowych, to nie ma nic złego w chęci egzekwowaniu swoich praw do czystego powietrza. Polityka maksymalizacji zysku za wszelką cenę, którą prowadzi wiele firm przemysłowych w Polsce, może prowadzić do ogromnej degradacji środowiska naturalnego. Dlatego głos sprzeciwu ze strony obywateli powinien być bardzo stanowczy i widoczny. W innym przypadku pozostawimy naszym dzieciom i wnukom miejsce, w którym nie da się swobodnie oddychać i cieszyć pięknem przyrody.

 

Kiedyś niewiele osób mówiło głośno o kwestiach ochrony środowiska...

 • Dzisiaj każdy w oparciu o swoją wiedzę i potrzeby, może wyrażać swój sprzeciw wobec świadomego zatruwania powietrza.

 

spalanie śmieci w piecach - ostrzeżenie

Tak, to prawda. To przyzwolenie sprawiało, że do pieca wrzucane były śmieci, opony, toksyczne odpady i wszystko to, co wpadło pod rękę. Zanieczyszczenia spowodowane niską emisją są szczególnie uciążliwe. Jeżeli ktoś nie wie, co mamy na myśli, zachęcamy do spaceru po dzielnicy domków, w których opala się miałem, mułem czy bieżącymi odpadami z gospodarstwa domowego.

 

W tym momencie pojawia się bardzo poważny problem, związany z niskimi dochodami osób, których nie stać na instalację ekologicznego systemu ogrzewania. To jest naszym zdaniem jeden z najważniejszych problemów, z którym musimy się zmierzyć. Tu jednak potrzebne są rozwiązania systemowe!

 • nakładanie kar finansowych na najbiedniejszą grupę społeczeństwa nie jest rozwiązaniem – w przypadku osób o niskich dochodach opalanie niskiej jakości opałem nie jest wynikiem złej woli, ale często jedynym dostępnym im sposobem na przeżycie mroźnej zimy. Co innego, gdy mówimy o zamożnych obywatelach, którzy spalają w piecu bieżące śmieci dla wygody. Im czasem zdarzy się nawet wrzucić do pieca stare opony, bo tak będzie szybciej. 
 • potrzebna jest edukacja ekologiczna – w każdej grupie społeczeństwa, od tych najmłodszych, po tych najstarszych obywateli. Niestety bardzo często zdarza się, że spalanie śmieci w piecu to kwestia nawyku, a nie braku alternatywy.
 • ogólnodostępne dotacje do wymiany pieców na ekologiczne – miasta i gminy powinny zapewnić możliwość zakupu pieców ekologicznych  i wdrażania innych rozwiązań ekologicznych, dzięki pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Środki na dotacje do pieców ekologicznych czy solarów  wcale nie muszą pochodzić z budżetu miasta, czy gminy. W wielu przypadkach dostęp do takich dotacji uzależniony jest od skuteczności działania urzędu i woli organów sprawujących władzę. Wiele miast w Polsce już pokazało, że jest to możliwe. Jesteśmy przekonani, że coraz większa grupa osób jest chętna do wymiany ogrzewania na ekologiczne, jednakże głównym ograniczeniem są środki finansowe potrzebne na taką inwestycję.
 • prowadzenie kontroli jakości opałów dostępnych na składach - ze składów wycofane zostały niskojakościowe opały typu muł, flot, czy miał. Niestety pojawił się nowy problem – do Polski masowo sprowadzany jest niskogatunkowy węgiel ze Wschodu (głównie z Rosji). Tym samym rezygnacja z opalania np. flotem na rzecz węgla wcale nie musi oznaczać poprawy. Rosyjski węgiel IV gatunku nie daje wysokiej temperatury i szybko przygasa. Oznacza to, że jeżeli będziemy opalać takim węglem w piecu, to zużyjemy go bardzo dużo, a mimo to nasz dom nadal będzie niedogrzany.

Powyższe problemy są bardzo złożone i niestety jedna ustawa czy jedno rozporządzenie nie zmieni wszystkiego. Na podwyższenie dobrobytu najbiedniejszej grupy obywateli czy zwiększenie świadomości ekologicznej potrzeba lat. Na wprowadzenie zmian systemowych potrzebujemy woli i chęci działania ze strony licznych środowisk. Dlatego każdy krok na przód będzie dobrym sygnałem.

 

Kiedyś ludzie mogli palić czym chcieli...

 • Dzisiaj powinniśmy wszystkimi możliwymi środkami wypracować sytuację, w której ludzie będą chcieli i będą mogli (bo będzie ich na to stać) palić tylko ekologicznym opałem.

 

rosnące natężenie ruchu samochodowego - ostrzeżenie

Liczba samochodów na polskich drogach rośnie z roku na rok. Zgodnie ze statystykami Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w 2016 r. import samochodów do 3.5 t przekroczył poziom miliona aut. Niestety średni wiek sprowadzanych samochodów to aż 12 lat. Oznacza to, że do naszego kraju zostało sprowadzonych ogromnie dużo starych samochodów. Poniższe statystyki potwierdzają, że sytuacja Polski na tle innych krajów UE w tym zakresie jest fatalna.

 

wiek samochodów w Europie - wykres
Porównanie średniego wieku samochodów w Polsce i innych krajach UE

 

W raporcie NIK znajdziemy także powołanie się na dane Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiej Agencji Środowiska, które wskazują, że z powodu zanieczyszczonego powietrza w Polsce umiera średniorocznie 40 tys. osób. W dużym stopniu winę za przedwczesną śmierć w dużych miastach przypisuje się intensywnemu transportowi (ruch samochodów i lotnictwo).

Kiedyś ruch samochodowy i lotniczy był niewspółmiernie niższy. Dzisiaj statystyki potwierdzają, że emisja zanieczyszczeń generowanych przez transport przyczynia się w dużej mierze do licznych chorób, a nawet przedwczesnych zgonów.

 

szkodliwe działanie rtv i agd - ostrzeżenie

Równowaga jonowa w pomieszczeniu, w którym znajduje się dużo sprzętów RTV i AGD jest drastycznie zaburzona. To prowadzi do licznych, negatywnych konsekwencji:

 • obniżona koncentracja,
 • trudności ze skupieniem się,
 • problemy ze snem.

A jednak, pomimo tak wielu negatywnych konsekwencji, mało kto byłby w stanie zrezygnować z większości sprzętów. Sytuacja pokazuje, że jest wręcz przeciwnie. Rosnąca popularność rozwiązań typu inteligentny dom sprawia, że sprzętów mamy coraz więcej i coraz częściej są one podłączone do sieci Wi-Fi. Dlatego warto rozważyć zakup urządzeń, które przywrócą równowagę jonową w powietrzu, a jednocześnie poprawią nasze samopoczucie.

Ps. Czy Ty sprawdzałeś, ile urządzeń elektronicznych pracuje w Twoim salonie czy sypialni?

 

Kiedyś nadmiar sprzętów elektrycznych nie zaburzał równowagi jonowej w naszych domach...

 • Dzisiaj, aby przywrócić równowagę jonową, możemy zastosować innowacyjne technologie zaczerpnięte z natury.

 

niska odporność organizmu - ostrzeżenie

Wyjałowiona żywność, stosowanie ogromnych dawek antybiotyków w hodowli zwierząt, obniżenie zawartości składników odżywczych w warzywach i owocach, spożywanie mocno przetworzonego jedzenia… i dziesiątki innych powodów, sprawiają, że nasze organizmy tracą odporność. Oczywiście każdy organizm jest inny. Jeden organizm może doskonale sobie radzić z wirusami i bakteriami, a inny będzie „łapał” wszystkie zarazki. Jeżeli Twoja odporność działa bez zarzutów, należysz do grona szczęściarzy. A co mają powiedzieć ci, którzy wraz z nadejściem chłodniejszych i deszczowych dni, muszą brać nawet kilka dni L4 w miesiącu, bo co chwilę łapie ich przeziębienie? W takiej sytuacji zastosowanie oczyszczacza powietrza w biurach lub domach, który zneutralizuje dużą część wirusów i bakterii, wydaje się bardzo uzasadnione. Szczególnie jednak zalecane są oczyszczacze powietrza do przedszkoli, aby poprawić często niezwykle słabą odporność maluchów.

Kiedyś ludzie jedli zdrowszą żywność i mniej czynników ograniczało ich odporność...

 • Dzisiaj musimy stawić czoła nowym wyzwaniom, które niestety są często wynikiem szkodliwej działalności człowieka.

 

Alergie choroby cywilizacyjne - ostrzeżenie

Zapytaj się swojej babci, jak jej koledzy we wczesnym dzieciństwie radzili sobie z alergią na pyłki. I nie zdziw się, jeżeli ona zacznie się śmiać. Nie dziw się także, że babcia nie potrafi zrozumieć, dlaczego ciągle kichasz i udajesz osłabionego, gdy tylko wiosenny wiatr przywieje kolejną falę pyłków drzew. Kiedyś zapadalność na alergie kształtowała się na poziomie marginalnym. Dzisiaj alergie nazywamy chorobą cywilizacyjną XXI w, co potwierdzają statystyki:

 • 130 mln Europejczyków jest chorych na alergie dróg oddechowych,
 • 30 milionów Europejczyków cierpi na astmę
 • i szokująco wysokie prognozy dot. szacowanego poziomu zapadalności na alergię do 2025, które sprawdzisz w artykule o sposobach radzenia sobie z alergiami.

Osoby cierpiące na alergię wziewne wiedzą, z jakimi uciążliwościami muszą walczyć czasem nawet przez kilka miesięcy w roku. Na szczęście w pomieszczeniach zamkniętych, dzięki działaniu oczyszczaczy możesz normalnie funkcjonować – bez kataru, bez zaczerwienionych spojówek, bez tysięcy kichnięć na minutę, bez osłabienia i zmęczenia.

Kiedyś nie było tylu alergii....

 • Teraz alergie to choroba cywilizacyjna XXI w. Nie możemy bagatelizować tego problemu. Musimy sobie z nimi radzić.

 

brak oczyszczaczy powietrza - ostrzeżenie

Tak, masz rację. Kiedyś ludzie nie mieli takiego wyboru. Ale Ty go masz!

Dodatkowo wybór oczyszczaczy powietrza jest ogromny - tańsze, droższe, z dodatkowymi funkcjami, klasyczne, o nowoczesnym designie - jakie tylko chcesz! Jeśli nie wiesz, jak wybrać oczyszczacz, skorzystaj z naszego rankingu.

Jeżeli stać Cię na zakup oczyszczaczy i zależy Ci na zdrowiu Twoim i Twoich najbliższych, możesz realnie poprawić jakość powietrza w Twoim domu.

Każdy ma prawo do własnego zdania.

Decyzja należy do Ciebie!

 

 

 

Bądź na bieżąco z nowościami, promocjami i ofertami specjalnymi w naszym sklepie. Nie wysyłamy spamu!

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.