22 602 20 80

Pn-Pt 9-19, So 10-18

Oczyszczacz powietrza do biura

Jakość powietrza, którym oddychamy, będąc w pracy, jest niezwykle ważna dla naszej efektywności. Co więcej, różnego rodzaju zanieczyszczenia, a także nieprawidłowa wentylacja pomieszczenia mogą prowadzić do chorób układu oddechowego, w tym alergii, które to stają się coraz częstszą przyczyną nieobecności w pracy. Jednak warto uświadomić sobie, że negatywne skutki zanieczyszczonego powietrza w biurze można skutecznie zmniejszyć. Radzimy, w jaki sposób pracodawca może zadbać o poprawę jakości powietrza w miejscu pracy, a tym samym - zdrowie swoich podwładnych.

 

Jak świeże powietrze wpływa na koncentrację pracowników?

Jak powszechnie wiadomo na zadowolenie z pracy, wpływa nie tylko wysokość pensji, możliwość ciągłego rozwoju, czy też dobra atmosfera między współpracownikami. Ogromne znaczenie mają także nieco bardziej 'przyziemne' czynniki, jak temperatura w biurze, jego oświetlenie, poziom hałasu, czy też ogólna czystość pomieszczenia - w tym również jakość powietrza. Jak wykazują badania przeprowadzone przez British Council for Offices w  2016 roku, ostatni z wymienionych czynników aż przez 80% respondentów, jest uznawany za najważniejszy wśród czynników wpływających na komfort pracowników w ich miejscu pracy. Niestety, warto zaznaczyć, że według tych samych badań jedynie połowa z nich jest zadowolona z aktualnego poziomu czystości w swoim biurze.

 

Niesatysfakcjonująca czystość pomieszczenia i zanieczyszczone powietrze w biurze determinują nie tylko znacznie mniejsze zadowolenie z wykonywanej pracy. Te czynniki mają również bezpośredni wpływ na kondycję zdrowotną pracowników. Co więcej, jeśli chodzi o niską jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych, coraz częściej słyszy się o zjawisku nazywanym 'syndromem chorego budynku'. Takiego określenia używa się w stosunku do budynków charakteryzujących się wysoce niekorzystnymi warunkami, w związku z którymi wiele osób przebywających w nim, odczuwa ogromny dyskomfort - zarówno psychiczny, jak i fizyczny. Pracownicy, którzy przebywają w takim 'chorym' obiekcie, mogą zaobserwować u siebie objawy alergiczne.

 

Dolegliwości pracownika związane z syndromem chorego budynku:

 • zawroty głowy,
 • migreny,
 • problemy z koncentracją,
 • złe samopoczucie,
 • zmiany skórne.

 

Jakość powietrza w miejscu pracy jest uwarunkowana przez szereg czynników.

 

Czynniki wpływające na pogorszenie jakości powietrza w biurze
Zanieczyszczenia powietrza w biurze

 

Czyste powietrze to swego rodzaju gwarancja dobrego samopoczucia i wydajności pracowników. Aby móc stwierdzić, że powietrze, którym oddychamy, jest dobrej jakości, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: jego czystość i zawartość tlenu. W  celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków powinno się zadbać także o to, by stężenie dwutlenku węgla w danym pomieszczeniu biurowym było właściwe. Jego zawartość pomaga nam określić jakość powietrza. Jednostką, w której wyraża się tę wartość, jest ppm - z angielskiego oznacza liczbę cząsteczek konkretnej substancji chemicznej, przypadającą na milion cząsteczek roztworu.

 

Warto zaznaczyć, że stężenie dwutlenku węgla w powietrzu, w danym pomieszczeniu nie powinno przekraczać ogólno przyjętej normy 1000 ppm. W przeciwnym razie pracownicy mogą odczuwać większy dyskomfort, zarówno psychiczny, jak i fizyczny, którego skutkiem będzie niska efektywność podejmowanych przez nich działań. Przebywanie w pomieszczeniu o wysokim stężeniu dwutlenku węgla, może bowiem skutkować obniżoną koncentracją. Doskonałe potwierdzenie tej tezy może stanowić badanie, podczas którego udowodniono, że wzrost wyjściowego stężenia CO2, wynoszącego 945 ppm o 400 ppm, spowodował spadek efektywności i pogorszenie funkcji poznawczych pracowników aż o 21%.

 

Dbałość o to, by osoby przebywające w konkretnych pomieszczeniach, miały dostęp do czystego powietrza, jest określona przepisami. Przyjmuje się, że należy zapewnić 20 m3/h czystego powietrza każdemu, kto przebywa m.in. w budynku użyteczności publicznej. Tę ilość powinno zwiększyć się przykładowo w przypadku lokalu biurowego, w którym nie ma otwieranych okien - wtedy każdemu z osobna należy zapewnić 30m3/h świeżego powietrza, a jeśli można w nim palić 50m3/h. Bardzo istotnym aspektem jest również wilgotność powietrza w pomieszczeniu − powinna wynosić 40-60%. Aby mieć pewność, że w pomieszczeniu biurowym poziom stężenia CO2 nie przekracza dopuszczalnych norm, warto skorzystać z oczyszczacza powietrza, które jest wyposażony w czujnik CO2. Takie rozwiązanie zostało zastosowane w oczyszczaczach najnowszej generacji LIFAair. Dzięki stacji kontrolno-pomiarowej oczyszczacz powietrza LIFAair LA333 (dawniej LIFAair LA352) z kontrolerem LIFAsmart bada 6 różnych parametrów powietrza, w tym także stężenie dwutlenku węgla i dostosowuje tryb pracy wentylatora do zdiagnozowanego stanu powietrza.

 

Dlaczego tak ważne jest czyste powietrze w biurze?

Dlaczego czyste powietrze w biurze jest tak ważne
Skutki niskiej jakości powietrza w miejscu pracy

 

Alergia a nieobecność w pracy

Faktem jest, że dolegliwości alergiczne, które mogą być wynikiem zanieczyszczonego powietrza w biurze, negatywnie wpływają na koncentrację, a tym samym - jakość pracy. Co więcej, mogą skutkować pogorszeniem się stanu zdrowotnego pracownika, a co za tym idzie − częstą absencją w pracy, czy nawet podjęciem decyzji o odejściu z aktualnie pełnionego stanowiska. Warto zaznaczyć, że taka sytuacja może pociągać za sobą znaczące koszty dla samego pracodawcy. Sprawdź jak bardzo pomocny w usuwaniu alergii może być oczyszczacz powietrza.

 

Absencja pracownicza, a w szczególności duża rotacja kadr w obrębie danej firmy, skutkuje koniecznością  organizowania zastępstw na miejsca zwalniających się pracowników i co za tym idzie - również przeprowadzania szkoleń wdrażających dane osoby w nowe obowiązki. Niezaprzeczalnie wiąże się to z dodatkowymi kosztami i przynajmniej chwilowym zmniejszeniem wydajności, co pociąga za sobą pewne straty finansowe dla całego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji ucierpieć może również renoma firmy, która osiągając niższe wyniki, bądź świadcząc gorszej jakości usługi niż do tej pory, może stracić zaufanie dotychczasowych klientów. 

 

Alergia zawodowa

Warto zaznaczyć, że pozornie niegroźne dolegliwości powiązane ze złą jakością powietrza w miejscu naszej pracy, mogą stanowić zalążek znacznie poważniejszych chorób, które w przyszłości znacząco utrudnią nam wykonywanie obowiązków zawodowych. Tym samym należy nieco przybliżyć temat alergii zawodowych.

 

Określenia 'alergia zawodowa' używa się w stosunku do alergii wywołanych wskutek szkodliwych substancji, które występują w miejscu pracy lub wynikających ze specyfiki wykonywania konkretnego zawodu. Długotrwała ekspozycja na uczulający daną osobę alergen oraz lekceważenie objawów schorzenia może prowadzić do chorób określanych mianem 'chorób zawodowych'.

 

Choroby zawodowe
Najczęstsze choroby zawodowe

 

Warto również zaznaczyć, że w przypadku alergii zawodowych substancja uczulająca daną osobę, rzadko kiedy uczula ją również poza miejscem pracy. Wynika to z faktu, że szkodliwość konkretnego alergenu charakterystycznego dla środowiska pracy, jest determinowana przez jego natężenie oraz czas trwania ekspozycji na dany czynnik. Tym samym, konkretne warunki panujące w pracy, sprzyjają rozwojowi uczulenia. Co więcej, jeśli na podstawie odpowiednich badań schorzenie zostanie rozpoznane jako choroba zawodowa, osobie chorej będą przysługiwać dodatkowe świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

 

Aby zapobiec zapadalności pracowników na powyżej wymienione choroby, należy przede wszystkim, w miarę możliwości, ograniczyć obecność czynników alergizujących w środowisku pracy. Faktem jest, że nie będziemy w stanie wyeliminować ich całkowicie, jednak jednym z obowiązków pracodawcy jest podjęcie określonych działań, które przynajmniej w pewnym stopniu przyczynią się do poprawy jakości powietrza, a tym samym warunków w środowisku pracy.

 

Jak dbać o świeże powietrze w biurze?

Świeże powietrze w biurze jest czynnikiem kluczowym, wpływającym zarówno na dobre samopoczucie przebywających w nim osób, jak i poprawę ich kondycji zdrowotnej. Dlatego w miejscu pracy należy przede wszystkim zapewnić odpowiednią wentylację powietrza. Warto jednak pamiętać, że urządzenia powinny być regularnie czyszczone, a ich filtry wymieniane. W przeciwnym razie, zamiast poprawiać stan powietrza, znacząco go pogorszą. Aby skutecznie zwiększyć wydajność pracowników i zminimalizować ryzyko alergii, a dłuższej perspektywie czasowej również i chorób zawodowych, należy także rozważyć zakup oczyszczaczy powietrza. Pomogą one również znacznie zredukować tempo osadzania się kurzu, co wpłynie pozytywnie na estetykę biura i może zmniejszyć koszty utrzymywania czystości. Ważne fakty dot. jakości powietrza:

 • Spędzamy 90% swojego czasu w pomieszczeniach.
 • Powietrze wewnątrz pomieszczeń może być aż 5 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz.
 • 1/3 pracowników biurowych jest przekonana o tym, że ich miejsca pracy zostały zaprojektowane z myślą o zdrowiu przebywających w nich osób.
 • Usunięcie źródeł emisji lotnych związków organicznych z biura może zwiększyć wydajność pracownika nawet do 9%.

 

Jak wybrać oczyszczacz powietrza do biura?

Inwestycja w oczyszczacz powietrza do biura jest zdecydowanie jednym z najskuteczniejszych sposobów na poprawę jakości powietrza w miejscu pracy. Jest to bowiem urządzenie, które pełni funkcję filtratora powietrza, dzięki czemu usuwa z niego zanieczyszczenia i szkodliwe dla naszego zdrowia substancje. Oczyszczacze z powodzeniem eliminują z powietrza m.in.  różnego rodzaju alergeny, nieprzyjemne zapachy, roztocza, bakterie, a także smog.

 

Proces oczyszczania powietrza wygląda następująco:

 • wentylator inicjuje wymuszony obieg powietrza, dzięki czemu dostaje się ono do urządzenia,
 • następnie powietrze zostaje przefiltrowane,
 • na końcowym etapie urządzenie wydmuchuje oczyszczone powietrze do otoczenia.

Warto zaznaczyć, że w zależności od naszych potrzeb możemy wybrać również model oczyszczacza ze wbudowaną funkcją nawilżania i jonizacji.

 

Oczyszczacz powietrza jest doskonałym remedium na wszelkie dolegliwości alergiczne, z którymi możemy się zmagać w miejscu pracy. Usunięcie z otoczenia uczulających substancji znacząco poprawi komfort pracy. Poniżej znajdziesz zestawienie rekomendowanych modeli, które bardzo dobrze sprawdzą się w przestrzeniach biurowych.

 

Philips AC3858/50

Jeden z najpopularniejszych modeli w ofercie Philipsa. Doskonale odnajdzie się w przestrzeniach do 60 m2. Zastosowanie niezwykle skutecznego filtra NanoProtect HEPA i systemu dwóch precyzyjnych czujników zaowocowało otrzymaniem certyfikatu Europejskiego Centrum Badań nad Alergiami ECARF, rekomendacji Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i atestu PZH. Jeśli zależy nam na walce z alergenami – zdecydowanie warto. Zwłaszcza, że to początek zalet.

 

W oczyszczaczu Philips AC3858/50 zastosowano filtr wstępny, HEPA H13 o skuteczności 99,95% i węglowy. Budowa filtrów w kształcie walca w połączeniu ze specjalną konstrukcją silnika i wentylatora oraz spiralnym wlotem powietrza 360° zapewnia doskonałą zdolność do pochłaniania zanieczyszczeń. O błyskawiczną reakcję urządzenia na zanieczyszczenia zadba technologia AeraSense.

 

Oczyszczacz Philips AC3858/50
Oczyszczacz Philips AC3858/50

 

W przypadku urządzeń do biura, wygoda i prostota obsługi mają kluczowe znaczenie. Dotykowy panel w AC3858/50 zdecydowanie spełnia te wymogi. Za jego pomocą ustawimy wymagany tryb pracy, a także sprawdzimy poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Producent zadbał też o możliwość zdalnego sterowania pracą oczyszczacza za pomocą aplikacji mobilnej Clean Home+.

 

Panasonic F-VXR90G-K

Doskonały wybór do biur, w których występują problemy z suchym powietrzem i utrzymaniem wilgotności na odpowiednim poziomie. Panasonic F-VXR90G-K powstał z myślą o pomieszczeniach do 66 m2. Dzięki bardzo niskiemu poziomowi hałasu, zaczynającego się od 18 dB, nie zaburza koncentracji pracowników.

 

Oczyszczacz wyposażony jest w cztery filtry - wstępny, nawilżacza, węglowy i HEPA H13, których żywotność według producenta wynosi do 10 lat (oczywiście realna trwałość zależy od poziomu zanieczyszczeń). W usuwaniu wirusów i bakterii zestaw ten wspierany jest przez generator jonów Nanoe, skutecznie neutralizujący pozostałe w powietrzu cząsteczki. Ogromną zaletą jest technologia nawilżania ewaporacyjnego – doskonała pod względem zdrowotnym i w pełni bezpieczna dla sprzętu elektronicznego oraz mebli. Wysoka efektywność rozwiązań od Panasonica została nagrodzona rekomendacją Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i atestem PZH.

 

Oczyszczacz Panasonic F-VXR90G-K
Oczyszczacz Panasonic F-VXR90G-K

 

O jak najskuteczniejszą pracę w trybie automatycznym dba zestaw 5 czujników. Posiadacze własnych gabinetów z pewnością docenią szczególnie czujnik ruchu, który po wykryciu naszej obecności w pomieszczeniu automatycznie uruchamia przedni panel, wzmacniając skuteczność oczyszczania.

 

Coway Storm

Propozycja, która dzięki przepływowi powietrza 492 m3/h odnajdzie się w pomieszczeniach do 70 m2. Naszą uwagę przykuwa szczególnie niski poziom hałasu i wysoka energooszczędność (zaledwie 5 W przy najmniejszej prędkości wentylatora).

 

Oczyszczacz Coway Storm wyposażony jest w cztery filtry – wstępny, drobnego pyłu, węglowy i HEPA E12. Ciekawy jest zwłaszcza drugi z nich, stworzony po to, by zatrzymać cząstki, których nie wyłapał filtr wstępny, a które w dalszym ciągu mogłyby zapychać pozostałe z nich.

 

Oczyszczacz Coway Storm
Oczyszczacz Coway Storm

 

Dzięki aż 6 trybom pracy – manualnemu, automatycznemu, Silent, Sleep, Haze, i Quick Cleaning – jesteśmy w stanie idealnie dopasować prędkość działania wentylatora do potrzeb pomieszczenia. Dokładając do tego ciekawy design, nagrodzony wieloma wyróżnieniami, otrzymujemy oczyszczacz, w którym trudno znaleźć słabe punkty. 


LIFAair LA500V

Rozwiązanie dla bardziej wymagających. Bezbłędna funkcjonalność i skuteczność, zamknięta w wytrzymałej obudowie ze stopu stali, używanego w przemyśle samochodowym. Oczyszczacz LIFAair LA500V przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach do 72 m2, w których możliwość łatwego sterowania i kontrolowania parametrów powietrza stanowi priorytet.

 

W oczyszczaczu umieszczono filtr wstępny, węglowy oraz HEPA E12. Dzięki dużej sile wentylatora i cyrkulacji powietrza model ten jest w stanie bez problemu pozbyć się aż 99,99% wirusów o wielkości 80-120 nm. Biorąc pod uwagę ich łatwość w rozprzestrzenianiu się na powierzchniach biurowych, LA500V zdecydowanie wysuwa się na jedno z pierwszych miejsc.

 

Oczyszczacz LIFAair LA500V
Oczyszczacz LIFAair LA500V

 

Urządzeniem możemy sterować za pomocą stacji kontrolno-pomiarowej – charakterystycznej dla oczyszczaczy LIFAair – która dzięki zaawansowanym czujnikom przekazuje precyzyjne dane na temat jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Całość dopełnia aplikacja mobilna, pozwalająca zapomnieć o wstawaniu znad biurka na drugi koniec sali w celu zmiany trybu pracy.

 

IDEAL AP 80 Pro

Jak sama nazwa wskazuje – dla profesjonalistów. Produkcja i składanie oczyszczaczy IDEAL odbywa się w 100% w Niemczech. Ogromny przepływ powietrza pozwala mu na skuteczną pracę nawet na 100 m2. Hałas? W najsłabszym trybie  mniej słyszalny niż szept. Kliniczna czystość powietrza, uzyskiwana dzięki AP 80 Pro, zaowocowała zdobyciem certyfikatu Institut Schwarzkopf, zaświadczającego o przydatności urządzenia nawet w pomieszczeniach medycznych.

 

Jego skuteczność zachwyca, ale nie dziwi. W oczyszczaczu IDEAL AP 80 Pro znajdziemy aż 670 g węgla aktywnego, gwarantującego usunięcie wszystkich gazów, nieprzyjemnych zapachów i lotnych związków organicznych. Nie mniejsze wrażenie robi filtr HEPA H14, wykazujący się skutecznością co najmniej 99,995%. Pod względem zdolności do kompleksowego usuwania zanieczyszczeń, trudno będzie znaleźć na rynku godnego konkurenta.

 

Oczyszczacz IDEAL AP 80 Pro
Oczyszczacz IDEAL AP 80 Pro

 

Oczyszczacz IDEAL AP 80 Pro oferuje 5 prędkości pracy wentylatora, wskaźnik jakości powietrza i pilot do zdalnego sterowania. Po sparowaniu go z aplikacją na smartfony IDEAL AIR PRO zyskamy pełną kontrolę nad urządzeniem. Podsumowując – jest bezkompromisowo niezwykle skutecznie. Pod każdym względem.

 

Gdzie umieścić oczyszczacz w biurze?

Oczyszczacz powietrza będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję, jeśli umieścimy go w odpowiednim miejscu. Prawidłowe ustawienie urządzenia i warunki panujące (obieg powietrza, wentylacja, rozkład okien, wyposażenie) w danym pomieszczeniu determinują jego wydajność.

 

Wybierając oczyszczacz do biura, należy wziąć pod uwagę kubaturę oraz powierzchnię lokalu, na jakiej chcielibyśmy poprawić jakość powietrza. Jeśli jest większa niż 30 m2 może okazać się, że jedno urządzenie nie wystarczy. Obszar, w którym większość oczyszczaczy jest najbardziej efektywna wynosi od 15 do 30 m2. Trzeba również zaznaczyć, że zalecenia producentów dotyczą pomieszczeń bez różnego rodzaju barier, np. wnęk, parawanów rozdzielających poszczególne stanowiska pracy, czy też ścian. Co więcej, powierzchnia określona dla konkretnego urządzenia, stanowi maksymalny obszar, który może być oczyszczany w najbardziej wydajnym trybie pracy.

 

Warto także przemyśleć, gdzie ustawimy oczyszczacz powietrza. Urządzenia te bardzo dobrze spełniają swoją funkcję w zwartych pomieszczeniach, w których zapewniona jest odpowiednia cyrkulacja powietrza. Taką przestrzenią w biurze może być przykładowo sala konferencyjna.  Duże elementy wyposażenia w biurze mogą zaburzać prawidłową cyrkulację powietrza i co za tym idzie - efektywne oczyszczanie go. Dlatego warto uprzednio dokładnie przeanalizować, ile oraz jaki układ oczyszczaczy będzie optymalny w przypadku danego pomieszczenia.

 

 

 

Bądź na bieżąco z nowościami, promocjami i ofertami specjalnymi w naszym sklepie. Nie wysyłamy spamu!

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.