Oczyszczacz powietrza do biura

Jakość powietrza, którym oddychamy, będąc w pracy, jest niezwykle ważna dla naszej efektywności. Co więcej, różnego rodzaju zanieczyszczenia, a także nieprawidłowa wentylacja pomieszczenia mogą prowadzić do chorób układu oddechowego, w tym alergii, które to stają się coraz częstszą przyczyną nieobecności w pracy. Jednak warto uświadomić sobie, że negatywne skutki zanieczyszczonego powietrza w biurze można skutecznie zmniejszyć. Radzimy, w jaki sposób pracodawca może zadbać o poprawę jakości powietrza w miejscu pracy, a tym samym - zdrowie swoich podwładnych.

 

Jak świeże powietrze wpływa na koncentrację pracowników?

Jak powszechnie wiadomo na zadowolenie z pracy, wpływa nie tylko wysokość pensji, możliwość ciągłego rozwoju, czy też dobra atmosfera między współpracownikami. Ogromne znaczenie mają także nieco bardziej 'przyziemne' czynniki, jak temperatura w biurze, jego oświetlenie, poziom hałasu, czy też ogólna czystość pomieszczenia - w tym również jakość powietrza. Jak wykazują badania przeprowadzone przez British Council for Offices w  2016 roku, ostatni z wymienionych czynników aż przez 80% respondentów, jest uznawany za najważniejszy wśród czynników wpływających na komfort pracowników w ich miejscu pracy. Niestety, warto zaznaczyć, że według tych samych badań jedynie połowa z nich jest zadowolona z aktualnego poziomu czystości w swoim biurze.

 

Niesatysfakcjonująca czystość pomieszczenia i zanieczyszczone powietrze w biurze determinują nie tylko znacznie mniejsze zadowolenie z wykonywanej pracy. Te czynniki mają również bezpośredni wpływ na kondycję zdrowotną pracowników. Co więcej, jeśli chodzi o niską jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych, coraz częściej słyszy się o zjawisku nazywanym 'syndromem chorego budynku'. Takiego określenia używa się w stosunku do budynków charakteryzujących się wysoce niekorzystnymi warunkami, w związku z którymi wiele osób przebywających w nim, odczuwa ogromny dyskomfort - zarówno psychiczny, jak i fizyczny. Pracownicy, którzy przebywają w takim 'chorym' obiekcie, mogą zaobserwować u siebie objawy alergiczne.

 

Dolegliwości pracownika związane z syndromem chorego budynku:

 • zawroty głowy,
 • migreny,
 • problemy z koncentracją,
 • złe samopoczucie,
 • zmiany skórne.

 

Jakość powietrza w miejscu pracy jest uwarunkowana przez szereg czynników.

 

Czynniki wpływające na pogorszenie jakości powietrza w biurze
Zanieczyszczenia powietrza w biurze

 

Czyste powietrze to swego rodzaju gwarancja dobrego samopoczucia i wydajności pracowników. Aby móc stwierdzić, że powietrze, którym oddychamy, jest dobrej jakości, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: jego czystość i zawartość tlenu. W  celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków powinno się zadbać także o to, by stężenie dwutlenku węgla w danym pomieszczeniu biurowym było właściwe. Jego zawartość pomaga nam określić jakość powietrza. Jednostką, w której wyraża się tę wartość, jest ppm - z angielskiego oznacza liczbę cząsteczek konkretnej substancji chemicznej, przypadającą na milion cząsteczek roztworu.

 

Warto zaznaczyć, że stężenie dwutlenku węgla w powietrzu, w danym pomieszczeniu nie powinno przekraczać ogólno przyjętej normy 1000 ppm. W przeciwnym razie pracownicy mogą odczuwać większy dyskomfort, zarówno psychiczny, jak i fizyczny, którego skutkiem będzie niska efektywność podejmowanych przez nich działań. Przebywanie w pomieszczeniu o wysokim stężeniu dwutlenku węgla, może bowiem skutkować obniżoną koncentracją. Doskonałe potwierdzenie tej tezy może stanowić badanie, podczas którego udowodniono, że wzrost wyjściowego stężenia CO2, wynoszącego 945 ppm o 400 ppm, spowodował spadek efektywności i pogorszenie funkcji poznawczych pracowników aż o 21%.

 

Dbałość o to, by osoby przebywające w konkretnych pomieszczeniach, miały dostęp do czystego powietrza, jest określona przepisami. Przyjmuje się, że należy zapewnić 20 m3/h czystego powietrza każdemu, kto przebywa m.in. w budynku użyteczności publicznej. Tę ilość powinno zwiększyć się przykładowo w przypadku lokalu biurowego, w którym nie ma otwieranych okien - wtedy każdemu z osobna należy zapewnić 30m3/h świeżego powietrza, a jeśli można w nim palić 50m3/h. Bardzo istotnym aspektem jest również wilgotność powietrza w pomieszczeniu − powinna wynosić 40-60%. Aby mieć pewność, że w pomieszczeniu biurowym poziom stężenia CO2 nie przekracza dopuszczalnych norm, warto skorzystać z oczyszczacza powietrza, które jest wyposażony w czujnik CO2. Takie rozwiązanie zostało zastosowane w oczyszczaczach najnowszej generacji LIFAair. Dzięki stacji kontrolno-pomiarowej oczyszczacz powietrza LIFAair LA333 (dawniej LIFAair LA352) z kontrolerem LIFAsmart bada 6 różnych parametrów powietrza, w tym także stężenie dwutlenku węgla i dostosowuje tryb pracy wentylatora do zdiagnozowanego stanu powietrza.

 

Dlaczego tak ważne jest czyste powietrze w biurze?

Dlaczego czyste powietrze w biurze jest tak ważne
Skutki niskiej jakości powietrza w miejscu pracy

 

Alergia a nieobecność w pracy

Faktem jest, że dolegliwości alergiczne, które mogą być wynikiem zanieczyszczonego powietrza w biurze, negatywnie wpływają na koncentrację, a tym samym - jakość pracy. Co więcej, mogą skutkować pogorszeniem się stanu zdrowotnego pracownika, a co za tym idzie − częstą absencją w pracy, czy nawet podjęciem decyzji o odejściu z aktualnie pełnionego stanowiska. Warto zaznaczyć, że taka sytuacja może pociągać za sobą znaczące koszty dla samego pracodawcy. Sprawdź jak bardzo pomocny w usuwaniu alergii może być oczyszczacz powietrza.

 

Absencja pracownicza, a w szczególności duża rotacja kadr w obrębie danej firmy, skutkuje koniecznością  organizowania zastępstw na miejsca zwalniających się pracowników i co za tym idzie - również przeprowadzania szkoleń wdrażających dane osoby w nowe obowiązki. Niezaprzeczalnie wiąże się to z dodatkowymi kosztami i przynajmniej chwilowym zmniejszeniem wydajności, co pociąga za sobą pewne straty finansowe dla całego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji ucierpieć może również renoma firmy, która osiągając niższe wyniki, bądź świadcząc gorszej jakości usługi niż do tej pory, może stracić zaufanie dotychczasowych klientów. 

 

Alergia zawodowa

Warto zaznaczyć, że pozornie niegroźne dolegliwości powiązane ze złą jakością powietrza w miejscu naszej pracy, mogą stanowić zalążek znacznie poważniejszych chorób, które w przyszłości znacząco utrudnią nam wykonywanie obowiązków zawodowych. Tym samym należy nieco przybliżyć temat alergii zawodowych.

 

Określenia 'alergia zawodowa' używa się w stosunku do alergii wywołanych wskutek szkodliwych substancji, które występują w miejscu pracy lub wynikających ze specyfiki wykonywania konkretnego zawodu. Długotrwała ekspozycja na uczulający daną osobę alergen oraz lekceważenie objawów schorzenia może prowadzić do chorób określanych mianem 'chorób zawodowych'.

 

Choroby zawodowe
Najczęstsze choroby zawodowe

 

Warto również zaznaczyć, że w przypadku alergii zawodowych substancja uczulająca daną osobę, rzadko kiedy uczula ją również poza miejscem pracy. Wynika to z faktu, że szkodliwość konkretnego alergenu charakterystycznego dla środowiska pracy, jest determinowana przez jego natężenie oraz czas trwania ekspozycji na dany czynnik. Tym samym, konkretne warunki panujące w pracy, sprzyjają rozwojowi uczulenia. Co więcej, jeśli na podstawie odpowiednich badań schorzenie zostanie rozpoznane jako choroba zawodowa, osobie chorej będą przysługiwać dodatkowe świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

 

Aby zapobiec zapadalności pracowników na powyżej wymienione choroby, należy przede wszystkim, w miarę możliwości, ograniczyć obecność czynników alergizujących w środowisku pracy. Faktem jest, że nie będziemy w stanie wyeliminować ich całkowicie, jednak jednym z obowiązków pracodawcy jest podjęcie określonych działań, które przynajmniej w pewnym stopniu przyczynią się do poprawy jakości powietrza, a tym samym warunków w środowisku pracy.

 

Jak dbać o świeże powietrze w biurze?

Świeże powietrze w biurze jest czynnikiem kluczowym, wpływającym zarówno na dobre samopoczucie przebywających w nim osób, jak i poprawę ich kondycji zdrowotnej. Dlatego w miejscu pracy należy przede wszystkim zapewnić odpowiednią wentylację powietrza. Warto jednak pamiętać, że urządzenia powinny być regularnie czyszczone, a ich filtry wymieniane. W przeciwnym razie, zamiast poprawiać stan powietrza, znacząco go pogorszą. Aby skutecznie zwiększyć wydajność pracowników i zminimalizować ryzyko alergii, a dłuższej perspektywie czasowej również i chorób zawodowych, należy także rozważyć zakup oczyszczaczy powietrza. Pomogą one również znacznie zredukować tempo osadzania się kurzu, co wpłynie pozytywnie na estetykę biura i może zmniejszyć koszty utrzymywania czystości. Ważne fakty dot. jakości powietrza:

 • Spędzamy 90% swojego czasu w pomieszczeniach.
 • Powietrze wewnątrz pomieszczeń może być aż 5 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz.
 • 1/3 pracowników biurowych jest przekonana o tym, że ich miejsca pracy zostały zaprojektowane z myślą o zdrowiu przebywających w nich osób.
 • Usunięcie źródeł emisji lotnych związków organicznych z biura może zwiększyć wydajność pracownika nawet do 9%.

 

Jak wybrać oczyszczacz powietrza do biura?

Inwestycja w oczyszczacz powietrza do biura jest zdecydowanie jednym z najskuteczniejszych sposobów na poprawę jakości powietrza w miejscu pracy. Jest to bowiem urządzenie, które pełni funkcję filtratora powietrza, dzięki czemu usuwa z niego zanieczyszczenia i szkodliwe dla naszego zdrowia substancje. Oczyszczacze z powodzeniem eliminują z powietrza m.in.  różnego rodzaju alergeny, nieprzyjemne zapachy, roztocza, bakterie, a także smog.

 

Proces oczyszczania powietrza wygląda następująco:

 • wentylator inicjuje wymuszony obieg powietrza, dzięki czemu dostaje się ono do urządzenia,
 • następnie powietrze zostaje przefiltrowane,
 • na końcowym etapie urządzenie wydmuchuje oczyszczone powietrze do otoczenia.

Warto zaznaczyć, że w zależności od naszych potrzeb możemy wybrać również model oczyszczacza ze wbudowaną funkcją nawilżania i jonizacji.

 

Oczyszczacz powietrza jest doskonałym remedium na wszelkie dolegliwości alergiczne, z którymi możemy się zmagać w miejscu pracy. Usunięcie z otoczenia uczulających substancji znacząco poprawi komfort pracy.

 

Lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu biurowym można uzyskać dzięki oczyszczaczom Sharp. Urządzenia te zostały wyposażone w technologię Plasmacluster, która zapewnia niezwykłą skuteczność w walce z alergenami obecnymi w powietrzu. Zastosowanie oczyszczacza powietrza w miejscu pracy może również wpłynąć na spadek absencji pracowniczej z powodów zdrowotnych.  

 

Gdzie umieścić oczyszczacz w biurze?

Oczyszczacz powietrza będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję, jeśli umieścimy go w odpowiednim miejscu. Prawidłowe ustawienie urządzenia i warunki panujące (obieg powietrza, wentylacja, rozkład okien, wyposażenie) w danym pomieszczeniu determinują jego wydajność.

 

Wybierając oczyszczacz do biura, należy wziąć pod uwagę kubaturę oraz powierzchnię lokalu, na jakiej chcielibyśmy poprawić jakość powietrza. Jeśli jest większa niż 30 m2 może okazać się, że jedno urządzenie nie wystarczy. Obszar, w którym większość oczyszczaczy jest najbardziej efektywna wynosi od 15 do 30 m2. Trzeba również zaznaczyć, że zalecenia producentów dotyczą pomieszczeń bez różnego rodzaju barier, np. wnęk, parawanów rozdzielających poszczególne stanowiska pracy, czy też ścian. Co więcej, powierzchnia określona dla konkretnego urządzenia, stanowi maksymalny obszar, który może być oczyszczany w najbardziej wydajnym trybie pracy. Dlatego też, wybierając urządzenie do biura, warto wybrać model o doskonałych parametrach wydajnościowych np. oczyszczacz LIFAair lub oczyszczacze Philips np model Philips Dual Scan AC3858/50.

 

Warto także przemyśleć, gdzie ustawimy oczyszczacz powietrza. Urządzenia te bardzo dobrze spełniają swoją funkcję w zwartych pomieszczeniach, w których zapewniona jest odpowiednia cyrkulacja powietrza. Taką przestrzenią w biurze może być przykładowo sala konferencyjna.  Duże elementy wyposażenia w biurze mogą zaburzać prawidłową cyrkulację powietrza i co za tym idzie - efektywne oczyszczanie go. Dlatego warto uprzednio dokładnie przeanalizować, ile oraz jaki układ oczyszczaczy będzie optymalny w przypadku danego pomieszczenia.

 

 

 

Bądź na bieżąco z nowościami, promocjami i ofertami specjalnymi w naszym sklepie. Nie wysyłamy spamu!

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.